Hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi

Phật pháp là con đường duy nhất giúp con người giải thoát. Không chỉ là một tôn giáo, đạo Phật là con đường giúp bạn tìm thấy sự bình an trí tuệ và niềm hạnh phúc ngay trong cuộc sống hiện tại

Bát Chánh Đạo là gì?

Bát Chánh đạo là tám con đường ngay thẳng hay tám phương tiện mầu nhiệm đưa chúng sinh đến đời

Tứ Diệu Đế là gì?

Ðức Phật Thích Ca, sau khi thành đạo dưới cội cây Bồ Đề, liền nghĩ đến việc đem giáo lý

Thế nào là luân hồi?

Vấn đề mất còn, sống chết là một vấn đề vô cùng quan trọng, từ xưa đến nay đã làm

Ngũ giới là gì?

Con người là đối tượng của đạo Phật, bao nhiêu luật, bao nhiêu pháp môn, đức Phật đều vì con

Tam bảo là gì?

Tam Bảo là Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo. Phật là chỉ đức Phật Thích-ca Mâu-ni, do trước kia

Phatme.com là trang web sưu tầm tổng hợp
các kinh sách, lời phật dạy giúp mọi người
được tiếp cận với Phập Pháp