Hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi

Phật pháp là con đường duy nhất giúp con người giải thoát. Không chỉ là một tôn giáo, đạo Phật là con đường giúp bạn tìm thấy sự bình an trí tuệ và niềm hạnh phúc ngay trong cuộc sống hiện tại

Day: Tháng Tám 22, 2020

Bước đầu học Phật

Đạo Phật vẫn thường được gọi là con đường của từ bi và trí tuệ, được sáng lập bởi Phật